Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 299

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, obavljaju ministarstvo nadležno za saobraćaj i Ministarstvo unutrašnjih poslova, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

« Prethodni član Sledeći član »