Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 31

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) U motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina, kao ni lice koje je pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

(2) Dete do tri godine starosti prevozi se u bezbednosnom sedištu, odnosno korpi, osim u vozilima za javni prevoz putnika.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, dete do tri godine, može se prevoziti na prednjem sedištu, ukoliko se prevozi u bezbednosnom sedištu – korpi, koja je okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila, kada vozilo nema ili je isključen bezbednosni vazdušni jastuk.

(4) Bliže propise o načinu prevoženja dece i uslovima koje mora da ispunjava bezbednosno sedište – korpa donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

« Prethodni član Sledeći član »