Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

XXI. KAZNENE ODREDBE

1. Posebne nadležnosti u prekršajnom postupku

Član 312

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za povrede odredbi ovog zakona za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, za koje je odredbama o prekršajima predviđena samo novčana kazna, a koje učine pravna lica i preduzetnici, prekršajni postupak u prvom stepenu se vodi pred organom državne uprave nadležnim za sprovođenje ovog zakona.

« Prethodni član Sledeći član »