Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 317

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za povrede Evropskog sporazuma o radu posada na vozilima koja vrše međunarodni transport koje su učinila domaća fizička i pravna lica u međunarodnom prevozu, van teritorije Republike Srbije, navedena lica su odgovorna kao da su ih učinila na teritoriji Republike Srbije.

« Prethodni član Sledeći član »