Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 40

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za vožnju bicikla, gde ne postoji posebna staza, odnosno traka, sme da se koristi kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza.

« Prethodni član Sledeći član »