Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 44

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Na putu van naselja vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od:

1) 120 km/h na auto-putu,

2) 100 km/h na motoputu,

3) 80 km/h na ostalim putevima.

(2) Na putu van naselja vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od brzine dozvoljene saobraćajnim znakom.

« Prethodni član Sledeći član »