Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

9. Polukružno okretanje

Član 50

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vozač ne sme da vrši polukružno okretanje vozila u tunelu, na mostu, vijaduktu, podvožnjaku, nadvožnjaku, kao i u uslovima smanjene vidljivosti, odnosno na mestu gde je nedovoljna preglednost, kao i na delu puta koji nema dovoljnu širinu za polukružno okretanje tog vozila.

« Prethodni član Sledeći član »