Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

12. Zvučni i svetlosni znaci upozorenja

Član 59

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Vozač je dužan da upotrebi zvučni znak upozorenja kada to zahtevaju razlozi bezbednosti saobraćaja, a naročito:

1) na putu van naselja zbog upozorenja drugom učesniku u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obiđe, ako bi bez tog znaka postojala opasnost nastanka saobraćajne nezgode,

2) ako se pored kolovoza nalazi dete koje ne obraća pažnju na kretanje vozila,

3) na putu van naselja pre ulaska u nepreglednu i uzanu krivinu ili dolaska na prevoj, gde je mimoilaženje otežano.

(2) Vozač je dužan da zvučni znak upozorenja daje u meri koja je dovoljna da se drugi učesnici u saobraćaju upozore.

(3) Vozač ne sme da upotrebljava zvučni znak promenljive frekvencije, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

« Prethodni član Sledeći član »