Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 61

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vozač vozila je dužan da na javnom putu uključi sve pokazivače pravca na vozilu, ukoliko je propisana obaveza postojanja takvog uređaja za to vozilo:

1) za vreme ulaska ili izlaska putnika,

2) ako upozorava druge učesnike na opasnost u saobraćaju,

3) u uslovima izrazito smanjene vidljivosti (gusta magla, dim i sl.),

4) ako je poslednji u koloni vozila koja se zaustavila na putu izvan naselja, osim ako je kolona zaustavljena zbog postupanja po saobraćajnom znaku ili pravilu saobraćaja,

5) ako se kreće unazad,

6) ako se zaustavi na kolovozu, osim prilikom parkiranja na obeleženom parkingu, odnosno zbog postupanja po saobraćajnom znaku ili pravilu saobraćaja.

« Prethodni član Sledeći član »