Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 68

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vozač koji ostavlja vozilo na putu, pre nego što napusti vozilo, dužan je da preduzme sve potrebne mere kojim se sprečava da se vozilo samo pokrene sa mesta na kome je zaustavljeno, odnosno parkirano kao i da preduzme sve potrebne mere da obezbedi vozilo od neovlašćene upotrebe.

« Prethodni član Sledeći član »