Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 71

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Motorno vozilo sme da vuče drugo motorno vozilo samo ako ono, zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova, ne može samo da se kreće.

Motorno vozilo ne sme da vuče motocikl, moped kao i laki i teški tricikl.

« Prethodni član Sledeći član »