Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 75

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila, ako se vuče užetom, mora da iznosi od tri do pet metara, a ako se vuče pomoću krute veze, može da iznosi i manje od tri ali ne više od pet metara.

Motorno vozilo koje na putu vuče neispravno vozilo ne sme se kretati brzinom većom od 40 km/h.

« Prethodni član Sledeći član »