Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

15. Upotreba svetala u saobraćaju

Član 77

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Danju, na motornom vozilu za vreme vožnje u saobraćaju na putu, moraju da budu uključena kratka, odnosno dnevna svetla.

Noću, na motornom vozilu za vreme vožnje u saobraćaju na putu, moraju da budu uključena duga svetla.

Vozač je dužan da umesto dugih svetala upotrebljava kratka:

1) kad pri mimoilaženju sa drugim vozilom oceni da svetlom svog vozila zaslepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret, a uvek na odstojanju manjem od 200 m, 2) ako ometa vozača ispred,

3) na putu osvetljenom uličnom rasvetom, 4) u tunelu,

5) ako ometa upravljača šinskog vozila ili plovila,

6) za vreme magle,

7) kada je vozilo zaustavljeno.

Odredbe st. 2. i 3. ovog člana ne odnose se na vozača vozila za koje ne postoji obaveza ugradnje dugih svetala.

« Prethodni član Sledeći član »