Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 98

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pešak ne sme stupiti ni kretati se po kolovozu autoputa ili motoputa.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne važi za:

1) policijskog službenika tokom obavljanja službene dužnosti,

2) lice koja obavlja uviđaj saobraćajne nezgode ili učestvuje u uviđaju,

3) radnika koji obavlja radove,

4) lice koje obavlja poslove na otklanjanju posledica saobraćajne nezgode ili neispravnosti na vozilu i teretu,

5) lice koje pruža hitnu medicinsku ili prvu pomoć,

6) inspektora za puteve tokom obavljanja službene dužnosti kao i na radnike uprave puta,

7) vozača vozila koje je prinudno zaustavljeno.

Lica iz stava 2. ovog člana i mesta na kojima ona preduzimaju radnje moraju biti obeležena na način da se omogući bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

« Prethodni član Sledeći član »