Zakon o elektronskom dokumentu

Dostavljanje elektronskih dokumenata između organa vlasti

Član 11

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dostavljanje elektronskih dokumenata između organa vlasti obavlja se putem elektronske pošte ili drugim elektronskim putem, u skladu sa posebnim propisom.

« Prethodni član Sledeći član »