Zakon o elektronskom dokumentu

Dupliranje elektronskih dokumenata

Član 9

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Svaki primljeni elektronski dokument smatra se posebnim dokumentom, osim ako je više puta primljen istovetan dokument i primalac je znao ili je morao znati da je reč o istovetnom dokumentu.

« Prethodni član Sledeći član »