Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi

Član 76

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Regrut i lice u rezervnom sastavu su dužni da u roku od osam dana od dana nastale promene teritorijalnom organu kod kojeg se vode u evidenciji prijave:.

1) promenu stanovanja (novu adresu);

2) promenu prebivališta;

3) svaku promenu zdravstvenog stanja značajnu za sposobnost za vojnu službu;

4) vrstu i mesto obavljanja registrovane samostalne ili preduzetničke delatnosti, odnosno druge profesionalne delatnosti;

5) povratak sa služenja vojnog roka;

6) gubitak vojne knjižice;

7) upis ili obnovu školske godine;

8) i druge podatke od značaja za izvršavanje vojne obaveze.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prijave boravak u inostranstvu duži od tri meseca u roku od osam dana pre odlaska, a povratak iz inostranstva u roku od osam dana od dana dolaska u mesto prebivališta.

« Prethodni član Sledeći član »