Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi

Član 81

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Posebne takse na podneske u vezi sa izvršavanjem vojne obaveze regulišu se u skladu sa zakonom.

« Prethodni član Sledeći član »