ZAKON o zaštiti od požara

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Član 17

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), u okviru svog delokruga, obavlja poslove značajne za sprovođenje zaštite od požara.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na:

1) planiranje, organizovanje i sprovođenje mera zaštite od požara;

2) preventivne mere za sprečavanje izbijanja požara i ublažavanja posledica požara;

3) nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega, planova zaštite od požara i drugih akata koji se odnose na zaštitu od požara;

4) stručno osposobljavanje pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica;

5) školovanje i usavršavanje lica za obavljanje poslova zaštite od požara;

6) izradu Strategije i Sanacionog plana;

7) saradnju s ostalim subjektima zaštite od požara;

8) druge poslove u oblasti zaštite od požara određene zakonom.

« Prethodni član Sledeći član »