ZAKON o zaštiti od požara

Angažovanje pravnog lica za obavljanje poslova

Član 25

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za obavljanje poslova iz člana 24. može se ugovorom angažovati privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima ovlašćenje Ministarstva za obavljanje ovih poslova.

Ministar propisuje bliže uslove za obavljanje poslova iz člana 24. ovog zakona.

« Prethodni član Sledeći član »