ZAKON o zaštiti od požara

III. MERE ZAŠTITE OD POŽARA

Zaštita od požara u prostornom i urbanističkom planu

Član 29

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prostorni i urbanistički plan, pored uslova propisanih posebnim zakonom, sadrže:

1) izvorišta snabdevanja vodom i kapacitet gradske vodovodne mreže koji obezbeđuju dovoljno količine vode za gašenje požara;

2) udaljenost između zona predviđenih za stambene i objekte javne namene i zona predviđenih za industrijske objekte i objekte specijalne namene;

3) pristupne puteve i prolaze za vatrogasna vozila do objekata;

4) bezbednosne pojaseve između objekata kojima se sprečava širenje požara.

Organ nadležan za donošenje prostornog, odnosno urbanističkog plana, dužan je da u roku od 60 dana od dana određenog za razmatranje obavesti Ministarstvo o donošenju prostornog i urbanističkog plana.

« Prethodni član Sledeći član »