ZAKON o zaštiti od požara

Poslovi projektovanja i izvođenja posebnih sistema

Član 39

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pod projektovanjem i izvođenjem posebnih sistema i mera zaštite od požara iz člana 38. podrazumevaju se poslovi:

1) izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema;

2) izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema;

3) izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema;

4) izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina;

5) projektovanja i izvođenja električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama);

6) projektovanja i izvođenja sistema za odvođenje dima i toplote.

« Prethodni član Sledeći član »