ZAKON o zaštiti od požara

Putevi, prolazi, platoi i slični prilazi objektima

Član 41

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Na putevima, prolazima, platoima i sličnim prilazima objektima koji su predviđeni za prolaz vatrogasnih vozila ili evakuaciju ljudi i imovine ugroženih požarom nije dozvoljeno graditi ili postavljati objekte i druge zapreke.

« Prethodni član Sledeći član »