ZAKON o zaštiti od požara

Smeštanje zapaljivog materijala

Član 48

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zapaljivi materijal ne sme se smeštati na prostoru koji nije udaljen najmanje 6 m od objekta ili dela objekta, ako tehničkim propisima nije drugačije određeno.

« Prethodni član Sledeći član »