ZAKON o zaštiti od požara

Načelo zaštite

Član 7

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Osnovni cilj propisanih mera zaštite od požara jeste zaštita života ljudi, telesnog integriteta, materijalnih dobara i životne sredine.

« Prethodni član Sledeći član »