Carinski zakon

Uslovi za davanje odobrenja

Član 112

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ odobrava carinski postupak sa ekonomskim dejstvom samo:.

1) licima koja pruže sve potrebne garancije da će pravilno sprovoditi postupak;

2) ako carinski organ ima mogućnost nadzora i kontrole nad odobrenim postupkom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »