Carinski zakon

Odgovornost principala

Član 123

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Principal je odgovoran za:.

1) predaju robe odredišnoj carinarnici u nepromenjenom stanju, u propisanom roku i uz pridržavanje mera koje je odredio carinski organ radi obezbeđenja istovetnosti robe i

2) pridržavanje odredaba koje se odnose na tranzitni postupak.

Pored obaveza lica iz stava 1. ovog člana, prevoznik ili lice koje primi robu znajući da je roba u postupku tranzita, takođe je odgovoran za predaju robe odredišnoj carinarnici u nepromenjenom stanju, u propisanom roku i uz pridržavanje mera koje je odredio carinski organ radi obezbeđenja istovetnosti robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »