Carinski zakon

V . Postupak carinskog skladištenja

Roba koja se skladišti u carinskom skladištu

Član 128

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak carinskog skladištenja je smeštaj u carinsko skladište:.

1) strane robe, koja u tom slučaju ne podleže plaćanju uvoznih dažbina i merama trgovinske politike;

2) domaće robe namenjene izvozu, koja smeštajem u carinsko skladište podleže primeni mera koje se, u skladu sa posebnim propisima, primenjuju na izvoz te robe.

Carinsko skladište je mesto gde se roba može smestiti u skladu sa propisanim uslovima, koje odobri carinski organ i koje je pod carinskim nadzorom.

Vlada propisuje dokaze koji se podnose carinskom organu, za otvaranje i upravljanje carinskim skladištem, vrste robe koja se smešta u carinsko skladište, kao i slučajeve u kojima se roba iz stava 1. ovog člana, koja nije smeštena u carinsko skladište, može staviti u postupak carinskog skladištenja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »