Carinski zakon

Preferencijalni tarifni tretman

Član 163

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je, u vreme kada je stavljena u postupak prerade pod carinskom kontrolom uvozna roba ispunjavala uslove za preferencijalni tarifni tretman, a takav se tretman može primeniti i za proizvode identične prerađenim proizvodima stavljenim u slobodan promet, uvozne dažbine za prerađene proizvode biće obračunate po stopi carine utvrđene za taj povlašćeni tretman.

Ako preferencijalni tarifni tretman iz stava 1. ovog člana u vezi sa uvoznom robom podleže primeni carinskih kvota ili tarifnih maksimuma, primena stope carine iz stava 1. ovog člana u vezi sa prerađenim proizvodima podleže uslovu da se navedeni preferencijalni tarifni tretman primenjuje na uvoznu robu u vreme prihvatanja deklaracije za stavljanje u slobodan promet. U tom slučaju se količina uvozne robe koja je bila stvarno upotrebljena u proizvodnji prerađenih proizvoda stavljenih u slobodni promet otpisuje od carinskih kvota ili tarifnih maksimuma koji su na snazi u vreme prihvatanja deklaracije za stavljanje u slobodan promet, a ne otpisuju se količine od carinskih kvota ili tarifnih maksimuma za proizvode koji su istovetni prerađenim proizvodima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »