Carinski zakon

Carinski nadzor

Član 193

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Područje, mesto ulaza i izlaza iz slobodnih zona i slobodnih skladišta podležu merama carinskog nadzora.

Lica i prevozna sredstva koja ulaze u ili izlaze iz slobodne zone, odnosno slobodnog skladišta podležu carinskoj kontroli.

Pristup slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu može da se zabrani licima za koje postoji sumnja da se neće pridržavati odredaba ovog zakona i drugih propisa.

Carinski organ može pregledati robu i sprovesti druge mere carinskog nadzora nad robom koja ulazi, izlazi ili ostaje u slobodnoj zoni ili u slobodnom skladištu.

B.Smeštaj robe u slobodne zone ili u slobodna skladišta
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »