Carinski zakon

Dokaz o statusu robe

Član 205

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U slučaju unosa ili vraćanja robe sa područja slobodne zone ili slobodnog skladišta u ostali deo carinskog područja Republike Srbije ili ako se roba stavlja u carinski postupak, potvrda carinskog organa iz člana 195. stav 4. ovog zakona može se upotrebiti kao dokaz carinskog statusa kao domaće ili strane robe.

Kad se za robu ne može potvrdom ili na drugi način dokazati njen status kao domaće ili strane robe, ona će se smatrati:.

1) domaćom, u svrhu plaćanja izvoznih dažbina, dobijanja izvoznih dozvola (sertifikata) i primene propisanih trgovinskih mera kod izvoza, 2) stranom, u svim ostalim slučajevima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »