Carinski zakon

Snabdevanje vazduhoplova

Član 207

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vazduhoplov čija je krajnja destinacija u inostranstvu može, pod carinskim nadzorom, uzeti zalihe robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, i to:.

1) hranu ili ostale neophodne proizvode proporcionalno broju putnika, članova posade i trajanju leta, i

2) proizvode neophodne za funkcionisanje i održavanje vazduhoplova u količinama koje su potrebne za funkcionisanje i održavanje vazduhoplova tokom leta.

Roba iz stava 1. tačka 1) ovog člana može se prodavati putnicima u avionu.

U vazduhoplov koji ulazi u državu može se uneti roba iz stava 1. ovog člana bez plaćanja carine, pod uslovom da ona ostaje u vazduhoplovu. Ako se takva roba istovari, mora se dopremiti carinskom organu i za nju se mora odrediti carinsko postupanje ili upotreba.

Roba iz stava 1. ovog člana se na vazduhoplov doprema iz posebnog skladišta na koje se primenjuju odredbe o carinskim skladištima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »