Carinski zakon

GLAVA II POVRAĆAJ ROBE

Pojam, rok, uslovi

Član 221

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Domaća roba koja je bila izvezena iz carinskoga područja Republike Srbije i koja se u roku od tri godine vraća u carinsko područje Republike Srbije i stavlja u slobodan promet na zahtev deklaranta oslobađa se od plaćanja uvoznih dažbina.

Rok od tri godine carinski organ može produžiti, na zahtev deklaranta, ako za to postoje opravdani razlozi. Ako je vraćena roba, pre nego što je izvezena iz carinskoga područja Republike Srbije, bila stavljena u slobodan promet uz smanjenu ili stopu carine nula zbog njene upotrebe u posebne svrhe, izuzeće od uvoznih dažbina iz ovog člana carinski organ će odobriti ako se roba ponovo uvozi u iste svrhe.

Ako se roba ne uvozi ponovo u iste svrhe, iznos uvoznih dažbina obračunat za tu robu umanjiće se za iznos uvoznih dažbina plaćen prilikom prvog stavljanja robe u slobodan promet. Ako je iznos prethodno plaćenih uvoznih dažbina veći od iznosa koji bi trebalo platiti pri ponovnom uvozu, povraćaj uvoznih dažbina neće biti odobren.

Odredbe stava 1. ovog člana ne primenjuju se ako je:.

1) roba izvezena iz carinskoga područja Republike Srbije u okviru postupka pasivnog oplemenjivanja, osim ako je roba ostala u istom stanju u kakvom je izvezena, 2) roba bila predmet posebnih mera uključujući i izvoz u treće države, pod uslovima koje odredi Vlada.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »