Carinski zakon

Deponovanje gotovine

Član 230

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Deponovanje gotovine vrši se u skladu sa propisima.

Deponovanjem gotovine smatra se i:.

1) podnošenje čeka, odnosno menice, čiju naplativost garantuje lice na koje je vučena, a koji je prihvatljiv za carinski organ;

2) podnošenje drugog instrumenta plaćanja koji je prihvatljiv za carinski organ.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »