Carinski zakon

Period, datum ili rok

Član 27

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je carinskim propisima utvrđen period, datum ili rok primene, period i rok se ne mogu produžiti, a datum promeniti, osim ako je to tim propisima izričito predviđeno.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »