Carinski zakon

DEO OSMI MERE ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI

Uvoz, izvoz ili tranzit robe kojim se povređuju prava intelektualne svojine

Član 280

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Uvoz, izvoz ili tranzit robe kojim se povređuju prava intelektualne svojine utvrđena propisima koji uređuju to pitanje i međunarodnim ugovorima nije dozvoljen.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »