Carinski zakon

Oblik i sadržina sažete deklaracije, podnosilac

Član 69

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sažeta deklaracija sadrži podatke neophodne za identifikaciju robe i podnosi se na propisanom obrascu.

Carinski organ može odobriti da se kao sažeta deklaracija, upotrebi trgovinska ili službena isprava koja sadrži podatke neophodne za identifikaciju robe.

Sažetu deklaraciju podnosi:.

1) lice koje je robu unelo u carinsko područje ili lice koje je preuzelo odgovornost za prevoz te robe;

2) lice u čije ime postupa lice iz tačke 1) ovog stava.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »