Carinski zakon

Provera deklaracije

Član 93

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ može radi kontrole prihvaćene deklaracije da:.

1) pregleda deklaraciju i isprave obuhvaćene deklaracijom, kao i isprave koje su priložene uz deklaraciju i da od deklaranta zahteva da dostavi i druge isprave kako bi utvrdio tačnost podataka u deklaraciji;

2) pregleda robu i uzme uzorke radi analize ili detaljnog pregleda.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »