Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Predškolska ustanova čiji je osnivač strana država, strano pravno ili fizičko lice

Član 11

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Strana država, strano pravno ili fizičko lice, može da osnuje predškolsku ustanovu radi ostvarivanja predškolskog programa, u skladu sa Zakonom.

Isprava, koju izdaje ustanova iz stava 1. ovog člana, priznaje se i izjednačava sa javnom ispravom koju izdaje ustanova iz čl. 9. i 10. ovog zakona – bez sprovođenja posebnog postupka priznavanja ekvivalencije.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »