Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zadaci stručnog saradnika

Član 41

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zadatak stručnog saradnika jeste da savetodavnim radom i drugim oblicima rada unapređuje vaspitno-obrazovni rad i pruža stručnu pomoć deci, roditeljima, odnosno starateljima i vaspitačima, po pitanjima od značaja za vaspitanje i obrazovanje i obavlja druge oblike rada, u skladu sa Zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »