Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Saradnici

Član 43

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Poslove kojima se unapređuju nega, ishrana, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita u predškolskoj ustanovi obavljaju saradnici.

Predškolska ustanova koja ostvaruje posebne i specijalizovane programe može da ima i druge saradnike, uz saglasnost osnivača.

Kada je Republika Srbija osnivač predškolske ustanove, saglasnost iz stava 2. ovog člana daje Ministarstvo.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »