Zakon o učeničkom i studentskom standardu

I . OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

  Sledeći član »  

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti učenika i studenata u oblasti učeničkog i studentskog standarda, osnivanje, organizacija i rad ustanova učeničkog i studentskog standarda, osnivanje i rad Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, finansiranje učeničkog i studentskog standarda, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja u oblasti učeničkog i studentskog standarda.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
Sledeći član »