Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Delatnost ustanova za smeštaj i ishranu

Član 20

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dom učenika i učenički centar jesu ustanove koje obezbeđuju smeštaj, ishranu i vaspitni rad sa učenicima.

Studentski centar jeste ustanova koja obezbeđuje smeštaj i ishranu studenata.

Dom učenika, odnosno učenički centar, može da obezbeđuje smeštaj i ishranu studenata, a studentski centar smeštaj, ishranu i vaspitni rad sa učenicima, u okviru nepopunjenih smeštajnih kapaciteta.

Odluku iz stava 3. ovog člana donosi upravni odbor ustanove, uz saglasnost ministra.

Smeštaj učenika, odnosno studenata u ustanovama iz st. 1, 2. i 3. ovog člana organizuje se odvojeno prema polu i uzrastu.

Učenicima, odnosno studentima, koji su smešteni u ustanove iz st. 1, 2. i 3. ovog člana obezbeđuju se, u skladu sa mogućnostima ustanove, kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »