Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Druga delatnost

Član 23

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ustanova može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji njene osnovne delatnosti, uz saglasnost osnivača.

U okviru svoje delatnosti, radi korišćenja slobodnih kapaciteta, ustanova može pružati usluge trećim licima, o čemu vodi posebnu evidenciju.

Deo kapaciteta ustanova može da planira za smeštaj studenata i profesora iz međunarodne razmene, na osnovu saglasnosti ministra, na osnovu međunarodnog ugovora ili pod uslovom reciprociteta.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »