Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zabrana diskriminacije, nasilja i zlostavljanja u ustanovi

Član 36

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U ustanovi su zabranjene aktivnosti kojima se na otvoren ili prikriven način ugrožavaju, omalovažavaju ili diskriminišu grupe i pojedinci po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, uzrasta, seksualne orijentacije, psihičkog ili fizičkog invaliditeta, konstitucije ili se podstiče na takvo ponašanje.

Ne smatraju se diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju.

U ustanovi je zabranjeno vređanje, nasilno ponašanje i zlostavljanje.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »