Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Oduzimanje licence

Član 67

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Licenca se oduzima vaspitaču, psihologu ili pedagogu:

1) koji je tokom obavljanja poslova osuđen za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv službene dužnosti ili za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode i protiv pravnog saobraćaja;

2) kome je otkazan ugovor o radu zbog povrede zabrane iz čl. 36–38. ovog zakona.

Rešenje ministra o oduzimanju licence konačno je u upravnom postupku.

Lice kome je oduzeta licenca nema pravo na njeno ponovno izdavanje niti na rad u ustanovi.

Oduzeta licenca vraća se Ministarstvu preko ustanove.

Ustanova ima obavezu da odmah dostavi Ministarstvu dokaz o osnovu za oduzimanje licence vaspitača, psihologa ili pedagoga zaposlenog u ustanovi.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »