Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u ustanovi

Član 69

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u ustanovi primenjuje se zakon kojim se uređuju radni odnosi, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

O pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u ustanovi odlučuje direktor ustanove, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »