Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Status i položaj Fonda

Član 71

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Fond ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom, i posluje kao javna služba.

Fond se upisuje u sudski registar.

Sedište Fonda je u Beogradu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »