Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene učenike, odnosno studente

Član 80

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike imaju odlični učenici srednjih škola, koji osvoje jedno od prva tri mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima, koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika.

Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene studente imaju studenti koji su tokom studiranja ostvarili prosečnu ocenu najmanje 9,00 i nisu gubili nijednu godinu studija.

Učenici i studenti polažu standardizovane testove, osim učenika i studenata umetničkih škola i akademija koji nisu na teoretskom odseku.

Bliže uslove za dodelu stipendija iz st. 1. i 2. ovog člana, kriterijume za utvrđivanje redosleda kandidata, način i postupak ostvarivanja prava na stipendiju propisuje upravni odbor Fonda.

Poslovi iz stava 4. ovog člana obavljaju se kao povereni.

Akt iz stava 4. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »