Zakon o oznakama geografskog porekla

Pojam geografske oznake

Član 4

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Geografska oznaka je oznaka koja identifikuje određeni proizvod kao proizvod poreklom sa teritorije određene zemlje, regiona ili lokaliteta sa te teritorije, gde se određeni kvalitet, reputacija ili druge karakteristike proizvoda suštinski mogu pripisati njegovom geografskom poreklu i čija se proizvodnja i/ili, prerada i/ili priprema odvijaju na određenom ograničenom području.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »